Om Institutionen

Huset består af to børnehavegrupper Hobbitterne og Skovtroldene, som holder til på hver sin etage.

Vi har adgang til private udearealer i haven, som består dels af legestativer, sandkasse, legehus, klatretræer, gynger, boldbur samt en køkkenhave som børnene tager aktiv del i.

I afdeling har vi madordning og vores normeringen er 46 børn i alderen 3-6 år.

Hobbitgruppen består af 22-23 børn i alderen  2,10 år - 4, 10 år. Skovtroldegruppen er for de ældste børn i børnehaven, hvor man er sammen med 22-23 børn i 5-6 årsalderen. 

De aldersopdelte børnegrupper, bruger vi til at målrette vores pædagogiske aktiviteter og indsatser. Vi arbejder med de konkrete udviklingstemaer som rør sig i forhold til de forskellige aldersgrupper.

F.eks at lære at gå i børnehave, selvhjulpenhed, skoleparathed mm. 

I afdeling 1 har vi også basispladser, aktuelt er 10 pladser målrettet børn med særlige pædagogiske behov, som henvises via PPR og et særligt visitationsudvalg. Basispladserne er fuldt integrerede på stuerne og det betyder i praksis at vi har en væsentligt højere personalenormering på stuerne og dermed mulighed for at skabe nogle rummelige rammer, arbejde i små grupper, tage individuelle hensyn.

Hvis I har spørgsmål I, ikke finder svar på her på siden, så er I altid meget velkomne til at kontakte os enten på telefon eller mail. 

Kontakt

Doris Larsen som er Leder eller Pernille Keller Souschef.

Tlf: 35 42 20 32 

E-mail: kontor@rosenborgfrihavn.dk