Forældresamarbejde

Vi lægger vægt på en åben og tæt forældrekontakt, som en forudsætning for et godt samarbejde til gavn for jeres barns trivsel i institutionen. Det er i den daglige kontakt, at tilliden skabes og hvor vi ønsker at give jer et billede af jeres barns institutionsliv, hvad der optager barnet f.eks. i forhold til samværet med de andre, om glæder eller problemstillinger for den enkelte.

Omvendt ønsker vi også informationer fra jer som forældre, så vi har de bedste forudsætninger til at forstå og imødekomme børnenes behov. Vi opfodrer jer derfor til at henvende jer til personalet i tilfælde af hændelser i familien som har betydning for jeres barn, f.eks. dødsfald, sygdom, skilsmisse eller bare at familien er i en fortravlet periode mv.

Informationsniveauet

Ca. 8 - 10 gange årligt udsender vi et orienteringsbrev til alle forældre, her giver vi løbende en overordnet orientering om hvordan det står til i huset som helhed. På vores KbhBarn lægges ugeplaner og aktuelle informationer. Desuden benytter vi i dagligdagen diverse tavler i huset til aktuelle opslag.

Bestyrelses referater vil løbende være tilgængelige på vores hjemmeside under bestyrelse.

Forældremøder

Vi holder minimum 1 årligt forældremøde i afdelingen.

1. September 17:30 - 19:00 holdes der møde for hobbitforældre

3. September 17:30 - 19:00 holdes der møde for skovtrolde forældre.