Traditioner

Rosenborgs traditioner

Traditioner skaber glæde og giver børn og voksne muligheder for hyggeligt samvær på tværs af huset uanset alder og køn.
Derfor er traditioner en vigtig del af livet i Rosenborg. Genkendelsens glæde er god og tryg for børnene, og det er godt at opleve hinanden i anderledes rammer end til daglig.

Børnefødselsdage
Holder vi enten hjemme hos det enkelte barn om formiddagen eller her i børnehaven til frugt, Alt efter forældrenes ønske.
Holdes fødselsdagen hjemme, kommer vi med halvdelen eller hele børnegruppen. Der behøves ikke at planlægges noget specielt bare dét at være på besøg hos hinanden kan i sig selv være sjovt. 

Vi har ikke sukker politik, men alt med måde.

Fastelavn

 Vi klæder os ud, "slå katten af tønde" og vi klipper /klistrer til fastelavnsris, som børnene får med hjem.

Påske 
Vi laver påsketing og påskelege, sår karse og laver gækkebreve.

Sankt Hans
Vi har tradition for at afhold Sankt hans sammen med vores øvrige afdelinger 2, 3 & 4. Vi mødes til fælles sang og bål. 

Sommerfest
Vi inviterer hvert år alle børn og forældre til sommerfest, som afholdes på legepladsen, hvis vejret tillader det. Det er en festdag som alle hjælper til at få på bennene dvs. personale og forældre. 

Børnehavens fødselsdage
1. september eller en hverdag tæt på holder hele Rosenborg frihavns børnehaven sammen med de andre afdelinger fødselsdag, dagen fejres med kage. 

Halloween 
Op til halloween skærer vi græskar og klippeklistre i halloween tema og pynter stuen op.

Jul 
Hele december holder vi julestue, hvor vi åbner julekalender, synger og leger julelege. Vi laver også julegaver til forældrene

 Vi afholder også juleklip i starten af december, hvor vi inviterer forældrene og børn til et fælles angerment i børnehaven. Hvor vi skal pynte vores juletræer, i denne forbindelse har skovtroldene tradition for at gå Luciaoptog.

Desuden får vi besøg af nisserne, som er så heldig at komme hjem til alle børnene på skift. Nisserne har sine dagbøger med, så vi alle kan følge med i hvad de laver hjemme i de enkelte familier.