Forældrekonsultationer

De 3 samtaler i barnets børnehavetid

 I barnets børnehavetid vil I automatisk få tilbud om 3 samtaler:

  1. Når barnet har gået ca. 3 måneder i institutionen. Her drøfter vi sammen med jer hvordan barnet har fundet sig til rette i forhold til både børn og voksne, om barnets trivsel, vores samarbejde m.m. Denne samtale er til stor gavn for både personale og forældre og endnu en mulighed for at opbygge en god kontakt om jeres barn.

  2. Når barnet skifter fra hobbit til skovtrold – vil i få tilbudt en samtale med henblik på introduktion til skovtroldenes struktur og rutiner. Samt barnets trivsel i den nye gruppe.

  3. Når spørgsmålet om skolestart nærmer sig tilbyder vi også en samtale om skoleparathed og afrunding på børnehavelivet. Der er altid mulighed for jer som forældre at bede om tid til en samtale, hvis I måtte have behov for dette. Samtidig vil vi selvfølgelig også indkalde jer hvis der er forhold omkring jeres børns trivsel som vi ønsker at drøfte i et mere lukket forum.