Børn med særlige behov og basispladser

Børn med særlige behov

Vi har igennem en årrække haft børn i vores afdelinger med særlige vanskeligheder og støttebehov, og har derigennem oparbejdet en rigtig god viden og erfaring omkring arbejdet med disse børn.
Forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen, tilbagevendende rutiner er meget vigtige for alle børn, men i særdeleshed for denne gruppe børn.

Ligeledes er det vigtigt at organisere gruppesammenhænge og aktiviteter, ture mm. i mindre grupper for derigennem at skabe de mest optimale udviklingsbetingelser for barnet.                            

Et godt forældresamarbejde er altid vigtigt og i særdeleshed når der er tale om børn med særlige støttebehov. Åbenhed og ærlighed er vigtige faktorer der lægger grunden til, at man får lavet nogle gode aftaler om børnene og får opbygget et fortroligt forhold personale og forældre imellem. 

Basispladser

I 2015 oprettede vi vores første basispladser.

Alle basispladser visiteres vi et visitationsudvalg, og vi har derfor ingen indflydelse på hvem der kan få plads .

Hos os har vi 10 pladser til børn, der er blevet visiteret til basispladser. Børn der tilbydes en basisplads, har behov for en særlig pædagogisk indsats for at kunne trives, lære og udvikle sig. Basispladserne i vores institution er fleksible pladser. Det vil sige, at det er pladser for børn, der på på trods af deres særlige behov, hvad enten det er fysisk eller psykisk, profiterer af et inkluderende og mangfoldige miljø f.eks

  • Børn der skal udredes for en diagnose.
  • Særligt sensitive børn
  • Børn med autisme
  • Børn med ADHD
  • Børn med socioemotionelle vanskeligheder
  • For tidligt fødte børn
  • Børn med kræft 

Personalet i institutionen samarbejder med andre fagfolk gennem PPR som består af et team af psykologer, talepædagoger og pædagogiske konsulenter.
Derudover har vi tilknyttet en fysioterapeut, der ved behov tilrettelægger theraplay forløb, der kan være med til at understøtte børnenes udvikling.

Læs mere om basispladser HER

Hvad betyder det for de børn som har almindelige børnehavepladser

At gå i en institution med basispladser, betyder udover en bedre normering, at jeres børn vil være en del af et mangfoldigt fællesskab. Børn, der i børnehaven har været en del af et mangfoldigt børnefællesskab, er godt rustet til livet i skolen og efter skolen, fordi de bliver bedre til at samarbejde med forskellige slags mennesker, der ikke nødvendigvis er magen til dem selv.